De premie voor een basiszorgverzekering gaat bij DSW komend jaar met 6,50 euro omhoog ten opzichte van dit jaar, maakt de zorgverzekeraar dinsdag bekend. Het kabinet ging vorige week op Prinsjesdag in de koopkrachtberekeningen uit van een verhoging van gemiddeld zo'n 5 euro per maand.

DSW opent traditioneel het bal met het bekendmaken van de zorgpremie voor het komende jaar. Andere verzekeraars volgen later.

De verzekeraar wijt de verhoging voor het grootste deel aan de toegenomen kosten in de zorg, die zouden worden veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen. Ook een toenemend gebruik van dure geneesmiddelen zou een oorzaak zijn. Met name voor behandelingen tegen kanker, laat een woordvoerder weten. Van de totale premieverhoging schrijft DSW 4,50 euro toe aan de toegenomen kosten.

De 2 euro die daar nog bovenop komt, wordt volgens DSW veroorzaakt doordat de verzekeraar er voor dit jaar voor had gekozen om 2 euro per maand per klant uit de reserves te halen, in plaats van die door te berekenen. Maar wat betreft de reserves is de kritische ondergrens nu bereikt. "Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen", aldus de woordvoerder.

Zorgtoeslag stijgt mee met werkelijke premieverhoging

Het verschil tussen de premie en de voorspelling van het kabinet is volgens de woordvoerder te verklaren uit het feit dat het kabinet nog wel rekening hield met teruggave uit de reserves. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat de zorgtoeslag voor mensen die daar recht op hebben, wordt verhoogd met de daadwerkelijke stijging van de premies.

DSW houdt er rekening mee dat de zorgkosten volgend jaar als gevolg van de coronapandemie verder op kunnen lopen dan dit jaar het geval is. "De coronakosten werden deels gecompenseerd door het wegvallen van de reguliere zorg. Nu is afgesproken dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang zal vinden", licht de woordvoerder toe.

Als de coronapandemie in 2021 leidt tot hogere kosten en de reguliere zorg ook doorgaat, lopen de totale kosten verder op.