Het afgelopen kwartaal zijn bijna 340.000 mensen die in het eerste kwartaal nog betaald werk hadden, zonder baan komen te zitten. Deze groep werd werkloos of verliet - al dan niet tijdelijk - de arbeidsmarkt, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal zogeheten baanverlaters betekent een recordafname van het aantal werkenden. Volgens het CBS waren het vooral receptionisten, horecapersoneel en taxichauffeurs die in het tweede kwartaal geen werk meer hadden.

Andersom vonden 208.000 mensen die tot en met april nog thuiszaten in het tweede kwartaal betaald werk, waardoor het aantal mensen met een baan per saldo met 132.000 daalde. Volgens het CBS is het juist gebruikelijk dat het aantal werkenden toeneemt in het tweede kwartaal. Onder de 340.000 baanverlaters waren 175.000 mannen en 163.000 vrouwen.