De werkloosheid is in augustus minder sterk toegenomen dan in de maanden daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag. Vorige maand waren in Nederland 426.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 4,6 procent van de beroepsbevolking. Het UWV registreerde eind augustus in totaal 292.000 lopende WW-uitkeringen.

In juli was 4,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Volgens het CBS kwamen er in de afgelopen drie maanden gemiddeld 32.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in diezelfde periode met gemiddeld 18.000 per maand toe.

Dat het aantal werkenden en werklozen tegelijkertijd kan stijgen, komt doordat de beroepsbevolking ook groeide. De beroepsbevolking bestaat uit alle werkenden en werklozen samen. Personen die geen werk hebben en daar ook niet naar op zoek zijn, worden niet meegeteld. Het aantal mensen dat op zoek is naar werk en ook direct kan beginnen, groeide in de afgelopen maanden flink.

In april waren door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen juist relatief veel mensen op de arbeidsmarkt afgehaakt. Door de getroffen maatregelen was het voor hen moeilijk om te solliciteren, waardoor ze niet direct op zoek waren naar een baan. Dat had een dempend effect op de werkloosheid.

Nu is de omvang van de arbeidsmarkt juist weer ongeveer even groot als voor de coronacrisis. "De groep werkende mensen en de werklozen bij elkaar opgeteld, is even groot. We zien wel dat er in vergelijking met net voor de coronacrisis ongeveer 100.000 extra werklozen zijn", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Voor de coronacrisis was nog geen 3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het is de verwachting dat de werkloosheid komend jaar oploopt tot 5,9 procent van de beroepsbevolking.