Waar gaan de euro's van Prinsjesdag precies heen, en waar komen ze vandaan? Hoe ziet de staatsschuld eruit ten opzichte van voorgaande jaren? Deze grafieken geven je een beeld.

Allereerst de simpelste versie van de overheidsbegroting; hoeveel komt er binnen, hoeveel gaat eruit? Door de ingrijpende coronamaatregelen geeft de overheid dit jaar meer geld uit dan het binnenkrijgt. Dat zorgt onderaan de streep voor een tekort.

Inkomsten, uitgaven en het tekort

Aan de pluskant van de begroting zie je de belastingen en premies: loonbelasting, omzetbelasting en de zorgpremies, om er maar een paar te noemen. Veruit de grootste inkomstenbron is de loonbelasting, gevolgd door de omzetbelasting die bedrijven betalen.

Inkomsten

Veruit de grootste kostenposten voor de overheid zijn sociale zekerheid (denk aan de WW en de AOW) en de zorg. Op de derde plek staat OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Uitgaven

Dat de overheid flink meer moet uitgeven door de coronacrisis is duidelijk te zien in het verschil in inkomsten en uitgaven - dat wordt ook wel het overheidssaldo genoemd.

Overheidssaldo

De afgelopen jaren was het overheidssaldo positief, wat betekent dat de staatsschuld kleiner werd. Nu wordt er weer meer uitgegeven dan er binnenkomt, dus is er een negatief saldo; de schuld loopt weer op.

Overheidsschuld

De oorzaak van de oplopende schuld is natuurlijk het maatregelenpakket dat gebruikt wordt om de coronacrisis tegen te gaan. De grootste kostenpost onder de maatregelen is de loonsubsidieregeling, de NOW. De TOGS (de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers) en TOZO (bijstandsuitkering voor zzp'ers) komen daar nog bij, maar kosten een stuk minder.

Uitgavenmaatregelen