Bij een recordaantal van 267 cao's is de looptijd verstreken zonder dat er afspraken over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt. 1,2 miljoen werknemers vallen onder deze cao's, zo meldt werkgeversorganisatie AWVN maandag.

Als gevolg van de coronacrisis hebben werkgevers en werknemers niet of nauwelijks overlegd over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. AWVN ziet dat de onderhandelingen nu weer op gang komen.

Op het moment dat een cao is verlopen zonder dat een nieuwe is afgesloten, blijven de oude afspraken van kracht. Volgens AWVN zijn bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties nu weer gesprekken ingepland. De lonen stijgen mogelijk minder hard dan voorheen, voorspelt de werkgeversclub.

In augustus werden vier nieuwe cao's afgesloten, terwijl dat er normaal gesproken gemiddeld tien zijn. Bij die vier kwam de gemiddelde loonafspraak uit op 1,5 procent. Die stijging is een stuk kleiner dan de 3 procent die voor de coronacrisis gangbaar is.

Op basis van vier cao's valt statistisch weinig te zeggen, maar het getal duidt wel op een trend. "De voor 2020 resterende maandgemiddelden zullen naar verwachting verder dalen", aldus AWVN.

Sinds de coronacrisis werden 41 cao-akkoorden gesloten en daarbij was de gemiddelde loonstijging 2,2 procent. Het hoogste maandgemiddelde over de afgelopen jaren werd afgelopen november bereikt. Het ging toen om een stijging van 3,1 procent.