De prijzen voor koopwoningen gaan naar verwachting volgend jaar omlaag. Ook in 2022 zal nog sprake zijn van een dalende lijn, voorspelt Rabobank dinsdag. Oorzaak hiervan is de aanhoudende coronacrisis.

Momenteel stijgen de prijzen van koopwoningen, ondanks de coronacrisis die al zo'n half jaar duurt. Vooralsnog lijkt die weinig invloed te hebben op de woningmarkt. Dat verandert vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar, denkt Rabobank.

Dit komt doordat de vraag naar koopwoningen afneemt, onder meer doordat starters het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Al eerder werd duidelijk dat jongeren onevenredig hard worden geraakt door de coronacrisis.

Daarnaast zijn er minder doorstromers op de woningmarkt. De bank vermoedt dat zij terughoudender worden, omdat ze vrezen hun baan te verliezen of die al verloren hebben.

Als derde oorzaak noemt de bank terughoudendheid onder beleggers. Die hangt samen met een afnemende vraag naar huurwoningen, doordat expats, toeristen en studenten wegblijven.

De bank verwacht 190.000 woningtransacties in 2021, tegenover 220.000 dit jaar. Tevens zijn de prijzen in 2021 naar verwachting gemiddeld 0,8 procent lager dan dit jaar. Na een sterkere daling van 2,6 procent in 2022 gaan de huizenprijzen weer omhoog, denkt Rabobank. Dat komt door de lage hypotheekrente en het woningtekort.

Tevens kwam Rabobank met een economische raming. De bank verwacht dit jaar een krimp van 5,2 procent. Dit vooruitzicht is iets minder negatief dan bij een eerdere raming. Volgend jaar zou de Nederlandse economie met 2 procent kunnen groeien. De bank voegt eraan toe dat deze voorspelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een vaccin komt.