DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) staat niet te juichen over de transacties van Aegon NV en de Vereniging Aegon. Vooral bij het tijdstip zet directeur P. de Vries maandag zijn vraagtekens. "Dat had toch op een beter moment gekund dan op eenvijfde van de topkoers."

De twee partijen herstructureren hun aandelenkapitaal op een slotkoers van 11 euro van afgelopen vrijdag. "Extreem laag", bromt De Vries. Hij bestempelt de bevriende vereniging van de vennootschap als de spaarpot van het verzekeringsconcern die Aegon op een verkeerd moment stukslaat.

Evenmin is de VEB-directeur te spreken over wat Aegon aangeeft als het grote voordeel voor beleggers. De Vries is blij dat de vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeeft, wat een verwatering van de winst per aandeel zou hebben opgeleverd, maar wijst erop dat momenteel een flink pakket op de markt opduikt. "Dat drukt de herstelpotentie van de koers."

Tot slot kan de VEB weinig waardering opbrengen voor het terugbrengen van het stemrecht van de Vereniging Aegon. Dat zal de verhoudingen op vergaderingen nauwelijks veranderen, verwacht De Vries. "Van aandeelhoudersdemocratie is nooit sprake geweest. De Vereniging blijf in het bezit van een disproportioneel aantal stemmen."