Ondanks het miljarden kostende coronasteunpakket van het kabinet zijn belastingverhogingen of bezuinigingen voorlopig niet nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, schrijft ING woensdag op basis van gesprekken met tien vooraanstaande economen.

De schatkist biedt nog meer dan genoeg ruimte voor tijdelijke financiële steun, menen zij. Een deel van hen denkt wel dat het belangrijk is om na de coronacrisis alsnog belastingen te verhogen of te bezuinigen.

Volgens anderen is het zelfs dan niet nodig om de lasten van burgers en bedrijven te verzwaren of in de uitgaven te snijden.

Omdat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven min of meer met elkaar in evenwicht zijn, hebben de huidige corona-uitgaven slechts een relatief beperkte invloed op de staatsschuld.

Meningen over arbeidsmarkt en bedrijfsleven zijn verdeeld

ING vroeg de economen ook naar hun visie op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Daarbij stond de vraag centraal of beide moeten meebewegen met de veranderingen die de coronacrisis met zich meebrengt, zoals het toegenomen thuiswerken en online winkelen

Daarover zijn de meningen wat meer verdeeld. Een deel van de ondervraagde economen vindt dat het tijd wordt voor een sanering, waarbij bedrijven en werkenden zich meer moeten richten op sectoren met meer banen en omzet. De crisis duurt volgens hen nog wel even en als werkgevers en werknemers meebewegen, levert dit op lange termijn meer economische groei op.

De andere groep denkt juist dat bij een omslag het risico bestaat dat banen en bedrijven verloren gaan die op lange termijn wel degelijk levensvatbaar zijn.

ING: Bouw de economie pas om als de crisis voorbij is

ING voegt er zelf aan toe dat als er een ombouw van de economie plaatsvindt, dit pas moet gebeuren als de crisis voorbij is. Dit moet voorkomen dat de economie twee grote klappen tegelijk krijgt.

Voor het onderzoek heeft de bank gesproken met onder anderen Coen Teulings, Sweder van Wijnbergen, Lex Hoogduin en Willem Buiter.