De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt door de coronacrisis naar verwachting te maken met een volumedaling van 13,5 procent in 2020, meldt het ING Economisch Bureau dinsdag.

De impact verschilt echter wel aanzienlijk per deelsector. Zo krijgt met name het luchttransport harde klappen. Door beperkende maatregelen zal het volume in deze branche dit jaar naar verwachting halveren.

Door het grootschalige thuiswerken, onderwijs op afstand en het vermijden van het openbaar vervoer geldt ook voor het personenvervoer over de weg en het spoor een verwachte daling van 35 procent.

De verwachtingen in enkele andere deelsectoren zijn daarentegen veel rooskleuriger. Zo groeit het post- en pakketvervoer met circa 7 procent in 2020.

Volgend jaar verwacht het ING Economisch Bureau wel weer licht herstel in de meeste deelsectoren. De verwachting is wel dat het personenvervoer er echter nog vele jaren over doet om weer te herstellen van de coronacrisis.