Vakbond FNV wil regelingen over thuiswerken meenemen in toekomstige cao-onderhandelingen. De meerderheid van de leden van de vakbond vindt dat gewenst. Dat is een van de uitkomsten van een groot onderzoek van de bond onder de achterban in onder meer de financiële sector, de gemeente- en Rijksoverheid en callcentra.

FNV legde de vraag voor aan zo'n 9.400 leden, nu er voorlopig geen einddatum in zicht is voor de termijn waarop aan veel werknemers gevraagd wordt thuis te werken als dat kan. Sinds de eerste oproep van het kabinet daartoe in maart, is voor 55 procent van de werknemers nog niets veranderd.

"Nu thuiswerken langer duurt en werkgevers en werknemers zien dat het ook goed kan, is er sprake van een nieuwe situatie die nieuwe afspraken vereist", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV. "Ook voor de periode na corona." In een thuiswerkregeling zou de vakbond zaken als een vergoeding, materiaal, afspraken over de combinatie werk en privé en het recht op zowel thuiswerken als werken op kantoor willen vastleggen.

"Wat kun je afspreken om de werkdruk niet te laten oplopen? Welke extra kosten maak je en kun je wel goed thuiswerken?", zijn vragen waarop de FNV de antwoorden verankerd wil zien in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Uit het onderzoek van de bond onder de leden komt naar voren dat twee derde prettig kan thuiswerken. Minder dan een op de vijf ervaart het tegenovergestelde. Het evident grootste voordeel van het werken vanuit huis is het vervallen van de reistijd. Drie kwart is daar blij mee.

Ook een betere concentratie, hogere productiviteit en meer vrijheid in het indelen van het werk scoren goed. Het gemis van collega's en de daarbij behorende sociale interactie wordt gezien als grootste nadeel van thuiswerken.

Leden willen ook het recht om op kantoor te werken

Vooral oudere werknemers varen wel bij thuiswerken. Jongere werknemers wat minder. Dat zou onder meer te maken kunnen hebben met dat zij vaker kleine kinderen hebben of kleiner wonen. De jongere werknemers missen hun collega's het meest, alhoewel het samenwerken op afstand hen juist beter afgaat.

De overgrote meerderheid van de FNV-leden wil in de toekomst graag de afwisseling houden tussen thuis en op kantoor werken. Bijna de helft van de leden wil ook het recht hebben om op kantoor te kunnen werken. "Een thuiswerkregeling is maatwerk per sector", zegt FNV-vicevoorzitter Jong. "Overal gelden andere afspraken, bijvoorbeeld over reiskosten die daarmee samenhangen."

Vanaf september zit de FNV om tafel met de werkgevers in de financiële sector over een nieuwe cao, daar wordt de thuiswerkregeling voor het eerst meegenomen in de onderhandelingen.