Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

CPB: Pensioenen van jongeren onder druk door lage rente

De aanhoudend lage rente leidt tot problemen bij de pensioenen van jongere generaties, meldt het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, donderdag.
Door NU.nl

Als de rente laag is, verdienen pensioenfondsen minder. Daardoor hebben ze minder vermogen. Met name voor jongeren, die nog niet zo veel hebben kunnen sparen voor hun oudedagsvoorziening, kan dit flinke gevolgen hebben voor hun pensioenen, aldus het CPB.

Het betekent dat jongeren óf langer door moeten werken, óf tijdens hun leven meer pensioengeld moeten inleggen en gedurende hun werkzame leven dus zuiniger moeten zijn. Ook in het nieuwe pensioenstelsel, waarover eerder dit jaar een akkoord is bereikt, speelt deze problematiek.

Oproep NUjij

Het advies aan jongeren is daarom om gedurende de loopbaan te blijven investeren in om- of bijscholing en duurzame inzetbaarheid. Met deze laatste term doelt het CPB op langer kunnen blijven werken. Ook werkgevers zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Het planbureau adviseert pensioenfondsen om bij aanhoudend lage rentes opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en te bekijken of het pensioeninkomen wellicht naar beneden moet worden bijgesteld.


Lees meer over:

PensioenenEconomie

Aanbevolen artikelen