Als een op de acht werknemers anderhalve dag per week thuiswerkt, scheelt dat 3 miljard reiskilometers en 353.600 ton CO2-uitstoot, blijkt donderdag uit onderzoek van adviesbureau CE Delft in opdracht van klimaatorganisatie Natuur & Milieu.

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdownmaatregelen zijn Nederlanders veel meer thuis gaan werken. Uit een peiling van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat 12 procent van de beroepsbevolking ook na de coronacrisis meer wil thuiswerken dan voorheen en gemiddeld één tot anderhalve extra thuiswerkdag per week wil hebben.

Natuur & Milieu heeft laten becijferen wat dit betekent voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Daaruit kwam naar voren dat als de genoemde groep anderhalve dag per week extra zou thuiswerken, dit 3 miljard autokilometers per jaar scheelt. Hierbij is uitgegaan van het feit dat ongeveer twee derde van werkend Nederland met de auto naar het werk gaat. In dat scenario levert het thuiswerken een besparing van 353.600 ton CO2-uitstoot op. Ook zouden er dan 632 ton minder stikstof en 11 ton minder fijnstof worden uitgestoten.

Tevens zou het 1,7 miljard euro aan maatschappelijke kosten besparen. Het gaat dan onder andere om tijdwinst: zo scheelt het 78 miljoen uur reistijd per jaar. Ook zorgt het voor een verhoogde arbeidsproductiviteit en vermijding van kosten als gevolg van milieuvervuiling. De besparing op het onderhoud van de infrastructuur is buiten beschouwing gelaten.