Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

PBL: Investeren in verduurzaming eigen woning vrijwel niet rendabel

Voor het gros van de huishoudens is het zonder extra subsidies financieel niet rendabel om hun woning te verduurzamen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maandag uit eigen onderzoek. De besparing op de woonlasten door verduurzaming weegt in veel gevallen niet of pas na tientallen jaren op tegen de kosten van verduurzaming.
Door NU.nl

Het PBL vergeleek in het onderzoek de huidige energierekening van verschillende huishoudens met de energierekening na verduurzaming van de woning. Daaruit bleek dat door de huidige investeringslasten en regelingen het voor veel huishoudens niet mogelijk is hun woning te verduurzamen zonder daarbij de totale woonlasten te verhogen.

Zo nemen de totale woonlasten van een huishouden dat zijn woning van energielabel D naar energieneutraal in combinatie met energielabel B verbetert met 50 euro per maand af. De investering van 35.000 euro kan met deze besparing niet worden terugverdiend over een periode van dertig jaar, berekende het PBL.

Het is nog maar de vraag of verduurzamen in de toekomst wel financieel aantrekkelijk wordt, stelt het planbureau. De kosten van het verduurzamen zouden namelijk nog ver moeten dalen om het rendabel te maken.

In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat Nederlandse woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Volgens het PBL is aanvullend beleid nodig om verduurzaming ook financieel aantrekkelijk te maken, anders is de bijdrage van huiseigenaren aan het behalen van dit akkoord "fors minder" dan de overheid verwacht.


Lees meer over:

WonenEconomie

Aanbevolen artikelen