Het bedrijfsleven in de Duitse deelstaat Beieren kan een steunpakket van 46 miljard euro tegemoetzien. Een voorstel hiertoe van de Duitse regering is donderdag goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het plan behelst onder meer staatsgaranties ter waarde van naar verwachting 26 miljard euro, achtergestelde leningen, obligaties en de aankoop van nog uit te geven aandelen.

De Commissie is van mening dat de steunmaatregelen voor de Beierse economie passen binnen de tijdelijke versoepeling van de regels voor staatssteun. "De Commissie concludeert dat het steunpakket bijdraagt aan de minimalisering van de economische impact van de uitbraak van COVID-19", luidt het in een toelichting.

Bij de steunmaatregelen ligt de nadruk op middelgrote bedrijven. Belangrijke voorwaarde voor steun is dat bedrijven geen dividenden en bonussen uitkeren en dat er op het gebied van concurrentievervalsing geen regels worden overtreden.