Het aanbod van nieuwbouwwoningen wordt flink kleiner de komende tijd. Vooral in 2021 worden fors minder nieuwe woningen gebouwd, verwacht het economisch bureau van ING. Oorzaak van de krimp zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Door onzekerheid over hun inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid, zijn minder mensen geneigd om een andere woning te kopen, wat ook gevolgen heeft voor de vraag naar nieuwbouw.

Dit jaar denkt ING dat er ongeveer 68.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is 4,9 procent minder dan de 71.548 van vorig jaar. In 2021 zou het aantal nieuwbouwwoningen volgens de bank uitkomen op 63.000, wat een krimp betekent van 7,4 procent in vergelijking met de prognose van 2020.

De bouwsector is laat-cyclisch, wat inhoudt dat deze bedrijfstak de gevolgen van een crisis pas later merkt. Dit omdat men in de bouw meestal werkt met langlopende projecten, die al vóór de pandemie zijn opgestart. Daardoor zijn de gevolgen dit jaar nog beperkt, denkt sectoreconoom Maurice van Sante van ING.

De verwachte krimp van het aantal nieuwbouwwoningen staat, op het eerste gezicht, haaks op de stijging van het aantal afgegeven bouwvergunningen in het eerste half jaar van 2020.

Uit gegevens van statistiekbureau CBS blijkt dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 8 procent meer vergunningen voor woningbouw zijn afgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2020 was sprake van een toename van 11 procent. Het gaat dan zowel om nieuwbouw als aanpassingen aan bestaande woningen.

Dat de groei van het aantal vergunningen niet zal zorgen voor extra woningen, komt volgens ING door het feit dat veel bouwprojecten pas worden opgestart als 70 procent van de woningen is verkocht.

Echter, bij consumenten is veel onzekerheid over hun toekomstige inkomen. Daarom kopen ze liever een woning waar ze al op korte termijn in kunnen, denkt Sante. Bij nieuwbouw kan er een jaar zitten tussen het moment van koop en het moment waarop je het huis kunt bewonen.

In deze crisistijd lopen consumenten het risico dat ze in dat tussenjaar hun baan kwijtraken of dat de waarde van hun huidige woning daalt. Daardoor nemen ze liever het zekere voor het onzekere en willen ze zo snel mogelijk een andere woning betrekken.