Detacheerders zagen in het afgelopen kwartaal de tijd die tussen de verschillende opdrachten zit iets oplopen. Uit een marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) blijkt maandag dat dit percentage is opgelopen van 6,6 procent in de eerste maanden van het jaar naar 7,5 in het tweede kwartaal.

De detacheringsbureaus, die mensen in dienst hebben om ze tegen een vergoeding tijdelijk bij andere bedrijven te laten werken, noemen de periode tussen opdrachten, de leegloop. "De tijd dat mensen zogezegd op de bank zitten", licht bestuurslid Marcel van den Bekerom van de VvDN toe.

De flexwerkers die via detacheerders werken, hebben steeds vaker een vast contract bij die detacheerder."Dat percentage is opgelopen van 56,3 naar 58,5 procent", zegt Van den Bekerom. "We komen uit een periode van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Door mensen in dienst te nemen, voorkom je dat je expertise niet kunt bieden op het moment dat die gevraagd wordt." Bij detacheren gaat het vaak om hoogopgeleide flexwerkers met een bepaalde specialisatie. Alle mensen zijn bij hen in dienst.

De omzet van de detacheerders die de VvDN ondervroeg, is in het tweede kwartaal met 6 procent teruggelopen vergeleken met het eerste kwartaal. "De omzetten zijn normaliter vergelijkbaar in deze periodes", aldus Van den Bekerom.

Iets meer dan de helft van de leden van VvDN werkte mee aan het onderzoek. Bedrijven als Brunel, DPA Professionals, Yacht en YER zijn aangesloten bij de vereniging. De totale omzet van de markt voor detachering kwam volgens een eerdere meting van de VvDN in 2018 uit op ruim 6 miljard euro.

'Herstel dat we zien is fragiel'

Van den Bekerom ziet na het tikje dat de sector in het tweede kwartaal kreeg, de situatie weer iets stabiliseren. We blijven voorzichtig want het herstel dat we zien, is fragiel." Daarbij is het voor de sector vooral van belang of de leegloop oploopt. "Want de mensen die we in dienst hebben, worden gewoon doorbetaald, ook al ze geen klus hebben."

Vooral in de ICT en de zakelijke dienstverlening, belangrijke klanten voor detacheerders, was volgens de VvDN minder vraag naar gespecialiseerde mensen. De omzet liep daar met respectievelijk 15 en 13 procent terug. "Bij een bedrijf als KLM bijvoorbeeld werden in een klap alle projecten stilgezet."