JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, meldt dat het deel uitmaakt van een Europees mededingingsonderzoek. Dat schrijft het FD op basis van informatie uit het halfjaarverslag van JDE.

De Douwe Egberts-moeder staat niet centraal in het onderzoek. De focus van de EU ligt op Mondelez, het bedrijf achter onder meer de merken Lu, Liga, Oreo, Côte d'Or en Milka. JDE Peet's fuseerde echter in 2014 met Jacobs, een dochterbedrijf van Mondelez dat zich specialiseerde in koffie.

De EU onderzoekt of er sprake was van overtreding van mededingingsregels bij bepaalde bedrijfsonderdelen van Mondelez. Jacobs, dat nu dus onderdeel is van JDE Peet's, wordt in dat onderzoek meegenomen.

Over het onderzoek is nog weinig bekend. Wel meldt de DE-moeder dat het kan leiden tot schadeclaims, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, schrijft het FD.

JDE Peet's is sinds juni 2020 weer genoteerd aan de aandelenbeurs van Amsterdam.