Het kabinet ondersteunt bedrijven nu nog bij de doorbetaling van salarissen, maar zou er goed aan doen deze steun af te bouwen. In plaats daarvan moet het kabinet mensen stimuleren zich te laten omscholen, stelt het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag.

Het economisch adviesbureau doelt op de NOW-regeling. Deze is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren zo min mogelijk werknemers te ontslaan vanwege de COVID-19-pandemie.

De overheid betaalt een deel van de loonkosten. Het bedrag is afhankelijk van het omzetverlies dat een bedrijf lijdt. Deze steun loopt volgens de huidige regeling tot eind september. Of deze regeling daarna blijft bestaan en hoe die eruit zal zien, is nog niet duidelijk.

Volgens het CPB is een voortzetting van deze regeling in de huidige vorm geen goed idee. "Nu een deel van de bedrijven langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe."

Als het kabinet de steun versobert, zijn werknemers geneigd te stoppen met banen in sectoren waar weinig vraag is naar personeel, zoals de horeca en de festivalsector. In plaats daarvan gaan ze, al dan niet na het volgen van een opleiding, aan de slag in sectoren waar nog volop personeel wordt gezocht, zoals het onderwijs, de zorg en ICT.

De politiek doet er dan ook goed aan deze overstap te stimuleren, bijvoorbeeld door mensen te begeleiden naar ander werk en omscholing aantrekkelijker te maken.

Van de NOW-regeling is in de afgelopen maanden volop gebruikgemaakt. Bedrijven hebben voor in totaal 2,6 miljoen werknemers steun aangevraagd. Ter vergelijking: ten tijde van de financiële crisis zo'n tien jaar geleden is voor slechts 77.000 werknemers deeltijd-WW aangevraagd.