Het aantal banen in Nederland is in het tweede kwartaal met 322.000 (3 procent) gedaald. Een ongekend grote daling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

"Dit cijfer geeft nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omdat als gevolg van de coronacrisis in een deel van de banen niet of minder gewerkt kon worden", zegt het CBS.

Het totale aantal gewerkte uren, dat meer zegt over de daadwerkelijke stand van de arbeidsmarkt, lag in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1 procent lager dan in de eerste drie maanden van het jaar. Een dergelijke daling is ook niet eerder voorgekomen.

"Het totale aantal banen, zowel van werknemers als zelfstandigen, kwam uit op 10,5 miljoen", aldus het CBS. Door de daling met 322.000 banen is de banengroei van de afgelopen twee jaar volgens het statistiekbureau in één klap tenietgedaan.

Aantal banen in loondienst daalde met 4 procent

In het cijfer zijn alle banen meegeteld, zowel parttime als fulltime. "De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald", licht het CBS toe. Dat kan tijdens de coronacrisis door de NOW-loonsteun van de overheid.

Het aantal banen in loondienst daalde met 334.000, bijna 4 procent. Bij zelfstandigen was overigens sprake van groei, met twaalfduizend banen. De klappen vielen vooral bij het flexwerk: uitzend- en oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract.

"Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 130.000 van het eerste op het tweede kwartaal, een daling van 17 procent." Nog eens ruim 150.000 banen gingen verloren in de handel, vervoer, zakelijke dienstverlening en vooral de horeca. Alleen bij de overheid en in de informatie en communicatie kwamen er wat banen bij.

Krimp flexwerkers doet groei vaste medewerkers en zzp'ers teniet

Het aantal flexwerkers lag in het tweede kwartaal 272.000 lager dan een jaar eerder. "Het aantal vaste werknemers en het aantal zelfstandigen waren wel hoger dan vorig jaar", aldus het CBS. De teruggang in het aantal flexwerkers was voor het eerst groter dan de toename van het aantal vaste krachten en zzp'ers. Die laatste groep groeide wel, maar per saldo daalde het aantal werkenden jaar op jaar.

Het CBS maakte eerder al bekend dat ook het aantal werklozen als gevolg van de coronacrisis ongekend hard oploopt. Eind juni stond de teller op 404.000, wat gelijk staat aan 4,3 procent van de beroepsbevolking.