35.537 werkgevers hebben tot dusver samen meer dan 1,3 miljard euro ontvangen op basis van de nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten. Het meeste geld ging daarbij naar de horeca, logistiek en overige commerciële dienstverlening, maakt uitkeringsinstantie UWV dinsdag bekend.

Overige commerciële dienstverlening heeft tot dusver 274 miljoen euro ontvangen. Nummer twee is de branche vervoer en logistiek, die 233 miljoen loonsubsidie heeft gekregen. Op de derde plek staat horeca en catering, waar tot dusver 208 miljoen euro naar toe ging.

Als wordt gekeken naar het aantal bedrijven dat loonsubsidie heeft gekregen, ziet de top drie er iets anders uit. Bedrijven die vallen onder overige commerciële dienstverlening en horeca en catering vroegen veruit het vaakst subsidie aan. In beide gevallen gaat het om meer dan achtduizend bedrijven. Daarmee torenen ze ver boven andere branches uit. Met 3.810 bedrijven staat de detailhandel op de derde plek.

Het gaat om geld uit de NOW 2.0-regeling. Deze is bedoeld om werkgevers te stimuleren hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. Volgens het UWV heeft de hulp inmiddels 693.000 medewerkers bereikt. Het gaat dan om de cijfers tot en met vrijdag 7 augustus.

Vooral kleine bedrijven vroegen om steun

Van de bedrijven die loonsteun hebben aangevraagd, heeft het merendeel (ruim 22.000) minder dan tien werknemers in dienst. Slechts 241 bedrijven met meer dan 250 personeelsleden hebben om deze steun gevraagd. Dat grote verschil is niet verrassend, aangezien de meeste bedrijven in Nederland minder dan tien werknemers in dienst heeft.

Van de ruim 35.000 ontvangers zijn 6.131 gevestigd in de regio Groot-Amsterdam. De regio Rijnmond is met 2.729 ontvangers de nummer twee. Met 2.071 bedrijven staat Midden-Utrecht op de derde plek.

Bedrijven komen voor de NOW 2.0-regeling in aanmerking als die gedurende vier maanden vanwege de COVID-19-pandemie een omzetverlies van minimaal 20 procent hebben geleden. De ondernemingen ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90 procent, afhankelijk van de grootte van het omzetverlies. Het betreft steun voor de periode van begin juni tot eind september.

De bedragen die werkgevers hebben ontvangen, zijn een voorschot van 80 procent. Op een later moment wordt de overige 20 procent overgemaakt. Ook kan het zijn dat bedrijven de subsidie deels of volledig moeten terugbetalen als blijkt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Bij ongeveer negenhonderd bedrijven is de aanvraag afgewezen.