Toezichthouder AFM heeft dwangsommen van in totaal 300.000 euro opgelegd aan beurshandelaar DeGiro, omdat sprake was van onder meer belangenverstrengeling en te hoge risico’s voor klanten. Dat meldt de financieel toezichthouder.

Particulieren kunnen via DeGiro geld beleggen op effectenbeurzen. Volgens de AFM heeft het bedrijf zich hierbij in het verleden niet aan de regels gehouden. "Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering en wetsovertredingen werden niet tegengegaan", aldus de financieel toezichthouder.

Zo bleek dat particuliere klanten zouden opdraaien voor risico’s van een grote belegger, HiQ Invest. Deze grote belegger had deels dezelfde bestuurders en aandeelhouders als DeGiro, blijkt uit een onderzoek waarover FD bericht.

AFM legde de dwangsommen al in 2018 op, maar heeft dit pas deze week publiekelijk bekendgemaakt. In de tussentijd heeft DeGiro zijn activiteiten deels verbeterd, waardoor het bedrijf een deel van de dwangsommen niet hoefde te betalen.

Een ander deel van de dwangsommen, met een totaalbedrag van 300.000 euro, bleef overeind. Daartegen kwam DeGiro in het verweer bij de rechter. Die heeft vorige week geoordeeld dat de handelaar inderdaad niet juist omging met de klanten. Het beleggingsbedrijf moet het bedrag daarom alsnog betalen.

DeGiro is inmiddels niet meer zelfstandig, maar onderdeel geworden van het Duitse beleggersplatform Flatex.