Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het kabinet gaan weer met elkaar in gesprek over de maatregelen zoals die nu gelden voor de horeca. KHN had een kort geding aangespannen om af te komen van de regel dat gasten altijd onderling 1,5 meter afstand moeten houden als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren, maar wel samen willen zitten.

"Op aangeven van de rechter hebben we besloten weer met elkaar in gesprek te gaan", laat directeur Dirk Beljaarts van KHN donderdag na afloop van de zitting weten. Eerder was de belangenorganisatie voor de horeca weggelopen uit het overleg met het kabinet.

"Het verschil is nu dat de rechter heeft gezegd dat er wel een stappenplan moet komen waardoor de horeca over de hele linie zicht krijgt op een financieel gezonde toekomst", aldus Beljaarts. Wanneer de partijen er na gesprekken niet uitkomen, doet de rechter alsnog over twee weken uitspraak.

Volgens KHN is ook het kabinet bij monde van de landsadvocaat doordrongen van het feit dat de nood hoog is in de horeca. "Dat is door alle partijen bevestigd."

De horeca moest half maart op last van de overheid dicht nadat het coronavirus ook in Nederland was opgedoken. De sector mocht op 1 juni de deuren weer openen met bepaalde restricties, zoals een maximum aan het aantal gasten binnen en regels met betrekking tot gezondheidschecks.

Ook werd bepaald dat alleen mensen die tot hetzelfde huishouden behoren en stellen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. KHN stelt dat die maatregel van tafel moet, omdat die elders in de samenleving ook niet geldt. "We willen geen voorkeursbehandeling, maar wel een gelijke behandeling. De volksgezondheid staat altijd voorop", besluit Beljaarts.