De verdriedubbeling van de Nederlands huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar is vooral te verklaren door de toegenomen financieringsruimte van kopers. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. Het toenemende woningtekort heeft volgens de centrale bank maar een beperkt effect op de stijgende huizenprijzen.

De centrale bank schrijft dat de stijging van de huizenprijzen de afgelopen kwart eeuw gelijk is opgegaan met de maximale leenruimte van kopers. Het te besteden bedrag nam in die tijd toe, doordat inkomens stegen en hypotheekrentes daalden. Huishoudens konden hierdoor hogere hypotheken afsluiten met dezelfde maandlasten.

DNB ziet dat de prijsstijgingen van koopwoningen de afgelopen jaren samenvallen met een toenemend fysiek tekort aan woningen, maar ziet dat er historisch gezien geen sterke samenhang is tussen stijgende woningprijzen en een toenemend woningtekort.

Uit schattingen blijkt dat wanneer het huidige woningtekort met 1 procentpunt wordt teruggedrongen (80.000 extra woningen boven op de groei van het aantal huishoudens), de woningprijzen met 1 tot 2 procent zouden dalen.

DNB benadrukt dat het inlopen van het tekort niet eenvoudig is, omdat er niet zomaar bijgebouwd kan worden. Hierdoor leent bijbouwen zich niet als effectieve manier om de huizenprijzen te beïnvloeden.