De arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers moeten verbeteren, onder meer vanwege de corona-uitbraak. Daarom wil de Europese Commissie dat er betere inspecties komen om veiligheid van deze groep arbeiders te waarborgen, meldt de commissie donderdag.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een breder plan om de positie van seizoensarbeiders te verbeteren. Zo wil Brussel dat de EU-lidstaten werkgevers helpen bij het zorgen voor fatsoenlijke werk- en leefomstandigheden en werknemers informeren over hun rechten.

De commissie schat dat het aantal seizoenswerkers in de Europese Unie gemiddeld tussen enkele honderdduizenden en een miljoen per jaar ligt. Met name in de agrarische en de toerismesector zijn er veel actief.

De seizoensarbeiders werken volgens de commissie soms onder slechte omstandigheden en de uitbraak van COVID-19 heeft dit in een aantal gevallen verergerd. De verslechtering van de werkomstandigheden zorgt er bovendien voor dat het risico op besmetting groter wordt.

Met de nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie moeten deze problemen worden getackeld. Tevens wil de commissie een bewustwordingscampagne opzetten die gericht is op sectoren waarin seizoensarbeid veel voorkomt.