Het kabinet gaat 'werk maken' van een schaderegeling voor wie ziek is geworden door te werken met gevaarlijke stoffen. Dat heeft de vrijdag aangetreden staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van 't Wout maandag bekendgemaakt.

Hij reageert hiermee op een advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten. Die commissie vindt dat er een regeling moet komen voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met risicovolle stoffen.

"Het kabinet onderschrijft het belang van erkenning voor deze slachtoffers en gaat dit voorstel nader uitwerken", schrijft Van 't Wout. "Na de zomer neemt het kabinet een definitief besluit over de tegemoetkoming en de financiering ervan." Hoe de regeling eruit komt te zien, is dus nog niet duidelijk.

Daarnaast vindt de staatssecretaris dat er meer kennis nodig is over beroepsziekten en de relatie tussen werk en gezondheid. Bovendien moet deze kennis beter worden ingezet.

Tevens wil de bewindsman bekijken welke rol de bedrijfsarts hierin kan spelen en of de controles van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) beter kunnen.