Het aantal gestarte zzp'ers was in juni 20 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in gesprek met NU.nl. De KVK verwacht dat deze stijgende lijn de komende maanden doorzet.

Vorige maand zijn er 15.600 mensen gestart als fulltime of parttime zzp'er. Vooral in de zakelijke dienstverlening, detailhandel en de bouw was sprake van een toename van het aantal starters. De stijging is opvallend, omdat in het eerste half jaar van 2020 juist veel zzp'ers besloten te stoppen door de uitbraak van COVID-19.

In vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar stopten er dit jaar 26 procent meer fulltime zelfstandigen en 50 procent meer parttimers. Het verschil tussen beide groepen wordt vooral veroorzaakt doordat het voor parttimers gemakkelijker is om te stoppen, omdat er meestal nog een andere bron van inkomsten is.

De meeste stoppers werden genoteerd in de sectoren ICT & media (45 procent meer dan vorig jaar), zakelijke dienstverlening (40 procent), industrie (30 procent) en cultuur, sport en recreatie (27 procent). In de detailhandel en land- en tuinbouw nam het aantal stoppende zzp'ers juist af, met respectievelijk 32 en 4 procent.

'Startende zzp'er wachtte op versoepeling lockdown'

Hoewel veel zelfstandigen er de brui aan gaven in het eerste half jaar, was in de laatste maand van die periode juist sprake van een stijging van het aantal startende zzp'ers. Peter Bargon is bij KVK directeur van het segment Zzp & Klein-mkb en vermoedt dat die toename te maken heeft met de versoepeling van de lockdownmaatregelen.

"Het kabinet heeft op twee momenten versoepelingen aangekondigd, in mei en in juni. We vermoeden dat veel aspirant-zzp'ers daarop hebben gewacht en in juni hebben besloten om alsnog als zelfstandige aan de slag te gaan", licht Bargon toe. Hij verwacht dat de stijgende lijn dit jaar verder doorzet, mits de coronamaatregelen niet worden verscherpt.

Binnen het zzp-segment verwacht Bargon een verandering de komende tijd. "Ik vermoed dat deze crisis vooral zorgt voor een verschuiving onder zelfstandigen. In sommige sectoren zul je zien dat veel zzp'ers stoppen, terwijl in andere bedrijfstakken juist meer mensen hun geluk beproeven."

Zo vermoedt Bargon dat er meer zelfstandige IT-professionals komen. "Door de huidige crisis is er een versnelling gekomen in de digitalisering bij bedrijven. Als daardoor de vraag naar IT'ers toeneemt, kiezen ze wellicht vaker voor een bestaan als zelfstandige, als dit betekent dat ze meer kunnen verdienen."

Meer bedrijven gestopt, minder gestart

De KVK publiceerde ook gegevens van het totale aantal startende en stoppende ondernemingen in het eerste half jaar. Het gaat hier om zowel zzp'ers als andere rechtsvormen, bijvoorbeeld BV's.

Daaruit blijkt dat er tussen begin januari en eind juni 78.293 bedrijven zijn gestopt. Dat zijn er 25 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Terwijl het aantal stoppende bedrijven toenam, daalde het aantal startende bedrijven. In het eerste half jaar zijn er 112.753 ondernemingen begonnen, wat neerkomt op een afname van 5 procent in vergelijking met het eerste half jaar van 2019.