Ex-kankerpatiënten hoeven bij de aanvraag van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering na tien jaar niet meer te vermelden dat zij de ziekte hebben gehad. Voor personen jonger dan 21 jaar is de termijn vijf jaar.

De ministerraad stemde daarmee in met het voorstel van minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Eind vorig jaar bereikte Hoekstra al overeenstemming met verzekeraars en patiëntenorganisaties over de nieuwe afspraken omtrent uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen voor ex-kankerpatiënten.

De nieuwe afspraken gaan vanaf 1 januari 2021 in. Dan mogen verzekeraars na tien jaar (vijf jaar voor ex-patiënten jonger dan 21) het ziekteverleden niet meer meewegen in de hoogte van de premie.