Flexwerkers die door corona een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, kunnen twee weken langer een aanvraag doen voor financiële tegemoetkoming (de tofa-regeling), meldt uitkeringsinstantie UWV.

Aanvankelijk zou de aanvraagtermijn vervallen op zondag 12 juli, maar het UWV heeft besloten die termijn met twee weken te verlengen naar zondag 26 juli. De instantie verwacht de komende twee weken nog meer aanvragen te ontvangen van flexwerkers.

Deze tofa-regeling is vorige maand ingevoerd voor personeel dat werkt op flexibele basis, bijvoorbeeld oproep- en uitzendkrachten. Een deel van hen heeft geen recht op een uitkering als ze door de COVID-19-uitbraak hun inkomsten kwijtraken.

Om hen toch van inkomen te voorzien, is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (tofa) in het leven geroepen. Inmiddels hebben bijna 19.000 mensen hier een aanvraag voor ingediend. Het UWV heeft meer dan de helft van deze aanvragen afgewezen, meestal omdat niet wordt voldaan aan de inkomenseisen.

De regeling is alleen van toepassing op arbeidskrachten die in februari meer dan 400 euro bruto verdienden en in april minimaal de helft daarvan zijn kwijtgeraakt. Een extra eis is dat het loon in april niet hoger mocht zijn dan 550 euro.