Het ministerie van Financiën betreurt de onrust die onder ondernemers is ontstaan naar aanleiding van een brief van de Belastingdienst die gaat over het uitstel van betaling dat veel ondernemers hebben gevraagd en gekregen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie vrijdag desgevraagd weten.

De dienst die onder het ministerie valt, stuurde ondernemers een brief waarin ze erop werden geattendeerd dat de periode waarin ze uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd, is verlopen. "Als de betalingstermijn voor de belastingaanslagen is verstreken, moet de ondernemer de aanslagen betalen", luidt de zin waardoor onrust is ontstaan.

"Een passage in deze brief is wat onhandig geformuleerd waardoor je zou kunnen denken dat de uitgestelde belasting in één keer weer moet worden terugbetaald", aldus een woordvoerder van Financiën. Dat is echter niet het geval, benadrukt de woordvoerder. Verderop in de brief worden ondernemers erop gewezen dat ze langer uitstel kunnen krijgen.

"We vinden het heel vervelend dat ondernemers door de brief van de Belastingdienst nu extra onrust in deze lastige tijden ervaren", zegt de woordvoerder. Er wordt aan gewerkt om de communicatie naar ondernemers te verbeteren om herhaling te voorkomen