De Belastingdienst heeft diverse systemen voor frauderegistratie stopgezet omdat ze niet voldoen aan privacyregels. Dat bevestigt een woordvoerder van de dienst aan NU.nl, na berichtgeving van NRC.

Uit onderzoek van KPMG zou blijken dat de systemen niet voldoen aan regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Belastingdienst maakt gebruik van diverse geautomatiseerde systemen om frauderisico's bij belastingbetalers in kaart te brengen. In februari werd al een systeem stopgezet, omdat het niet voldeed aan de AVG.

Met behulp van dit systeem, dat toen al twintig jaar in gebruik was, zijn zo'n 180.000 belastingplichtigen als mogelijke fraudeur aangemerkt. Onduidelijk was of daadwerkelijk sprake was van fraudeurs.

Bovendien werden de gegevens te lang bewaard en waren ze toegankelijk voor ambtenaren die daar niets mee te maken hadden. Degenen die als mogelijke fraudeur werden aangemerkt, wisten daar niets van, maar hen kon wel bijvoorbeeld toeslagen worden geweigerd.

Naar aanleiding van het stopzetten van het systeem in februari, heeft het ministerie van Financiën opdracht gegeven aan KPMG om uit te zoeken of de Belastingdienst meer frauderisicosystemen gebruikt die niet aan de regels voldoen.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben er nu toe geleid dat beide staatssecretarissen van Financiën (Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen) hebben besloten om de systemen stop te zetten. Beide bewindspersonen informeren de Tweede Kamer vrijdag over de bevindingen van het KPMG-rapport.