De Europese Commissie heeft woensdag plannen bekendgemaakt om het gebruik van waterstof te stimuleren. Dit biedt mooie kansen voor de regio Groningen, denkt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Eerder dit jaar werd bekend dat Gasunie, Shell en havenbeheerder Groningen Seaports plannen hebben voor het realiseren van een waterstoffabriek en voor windparken op zee, die de energie moeten leveren om de waterstof te produceren.

Dit project kan een belangrijk onderdeel zijn van de Europese plannen, Het doel is om in 2024 de jaarlijkse productie van waterstof te hebben opgeschroefd naar 6 gigawatt. In 2030 moet deze jaarlijkse productie zijn opgelopen tot 40 gigawatt.

De toekomstige fabriek in Groningen zou hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Tevens zou in dit verband de reeds in Groningen aanwezige aardgasinfrastructuur kunnen worden hergebruikt. In Rotterdam zijn ook plannen voor het bouwen van een waterstoffabriek.

De Europese Commissie ziet waterstof als een belangrijk middel om Europese klimaatdoelen te verwezenlijken. Hierbij is van belang dat het zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt, door middel van zonne- en windenergie.

De commissie roept marktpartijen op zich aan te sluiten bij de woensdag gelanceerde European Clean Hydrogen Alliance. Hoeveel geld de EU zelf investeert om de waterstofplannen te realiseren, is nog niet duidelijk.