Een studieschuld zou minder zwaar moeten wegen op je maximale hypotheek. Dat adviseert het Nibud in een rapport dat de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Hypotheekverstrekkers hebben zes jaar geleden samen vastgesteld hoe zwaar de studieschuld bij het aanvragen bij een hypotheek moet meewegen, maar die factor is al jaren niet meer gewijzigd. Het Nibud adviseert de minister nu dat wel te doen, deels omdat de rente in de afgelopen jaren flink is gedaald. Volgens DUO weegt een studieschuld door die lage rente relatief zwaar op de hypotheek.

Het instituut adviseert daarom dat vanaf nu ieder jaar opnieuw berekend moet worden hoe zwaar de studieschuld op de hypotheek moet wegen. Op basis van het advies zouden mensen duizenden euro's meer kunnen lenen voor een huis dan in de huidige situatie.

Als voorbeeld Noemt het Nibud een ex-student met een studieschuld van 10.000 euro. Met de huidige rentestanden zou die 3.000 euro meer hypotheek kunnen krijgen dan nu.

Hoewel het regelmatig voorkomt dat mensen hun studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek verzwijgen, vindt het Nibud nog steeds niet dat een studieschuld bij het BKR geregistreerd moet worden. Volgens het instituut staat de schuld bij DUO geregistreerd en kunnen hypotheekverstrekkers die gegevens met medewerking van de ex-student opvragen.

Het Nibud is nauw betrokken bij het berekenen van de hypotheeknormen en doet dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het instituut stelt bijvoorbeeld vast welk deel van het inkomen er maximaal gebruikt mag worden voor de hypotheek, en hypotheekverstrekkers zijn verplicht zich daaraan te houden.