Met nog een week te gaan hebben al zestienduizend flexwerkers de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aangevraagd. Het merendeel daarvan heeft de tegemoetkoming van 1.650 euro bruto al op de rekening staan. Dat meldt het UWV maandag.

Flexwerkers die in februari minimaal 400 euro bruto verdienden en twee maanden later nog maximaal de helft van dat inkomen, komen in aanmerking voor de TOFA-regeling. Het UWV betaalt de flexwerkers dan eenmalig een tegemoetkoming van in totaal 1.650 euro voor de periode maart, april en mei.

Flexwerkers konden de regeling sinds 22 juni aanvragen en hebben daar nog tot 12 juli de tijd voor. Het UWV zegt ernaar te streven de flexwerkers binnen vier weken na de aanvraag te laten weten of ze de tegemoetkoming uitgekeerd krijgen.

De TOFA-regeling is alleen bedoeld voor flexwerkers die niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid. Hoeveel flexwerkers dit betreft, kon het ministerie niet zeggen. Wel zegt het UWV dat ruim de helft van de aanvragen wordt afgewezen. Dat komt vooral doordat de flexwerkers in februari minder verdienden dan het drempelbedrag van 400 euro of in april juist nog te veel geld verdienden.

Vanaf maandag konden ook werkgevers bij het UWV terecht voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Om 16:00 uur waren er al zo'n 5.520 aanvragen binnengekomen.