In Nederland is in de eerste zes maanden van 2020 minder stroom verbruikt dan in de eerste helft van vorig jaar. Netbeheerder TenneT spreekt van enkele procenten minder, stroomleverancier Eneco heeft het over een daling die tussen de 10 en 15 procent ligt.

"We zien dat er minder stroom is verbruikt dan in de eerste zes maanden van vorig jaar", aldus een woordvoerder van TenneT. Een exact percentage kan de woordvoerder niet geven. "Je moet denken aan een percentage van onder de 5."

De oorzaak van de daling zoekt de netbeheerder vooral bij bedrijven en instellingen die door de COVID-19-uitbraak grotendeels of in hun geheel stil kwamen te liggen. "Zoals KLM bijvoorbeeld, of de reguliere zorg."

Ook energieleverancier Eneco zag dat het elektriciteitsverbruik in de eerste zes maanden van 2020 lager was. Het bedrijf zegt dat er 10 tot 15 procent minder stroom is gebruikt.

"Dat komt vooral doordat het verbruik op kantoren minder is geweest", aldus een woordvoerder. "Die afname wordt niet gecompenseerd door het toegenomen thuiswerken."

In de industrie, die een grootverbruiker van stroom is, was er nauwelijks een verschuiving waarneembaar, omdat daar grotendeels is doorgewerkt.

Ook minder gasverbruik (maar niet door corona)

Eneco zag ook dat er in de voorbije maanden minder gas is gebruikt. Volgens de zegsman heeft dat echter weinig te maken met de corona-uitbraak, maar vooral met de zachte weersomstandigheden.

Een andere stroomleverancier, Essent, kon geen cijfers geven. Het bedrijf wijst op het gebruik van zonnepanelen. Veel huishoudens gebruiken die om in hun stroom te voorzien.

"Daardoor kunnen we moeilijk zeggen wat er nu precies is gebeurd bij de consument en of het thuiswerken heeft gezorgd voor een belangrijke verschuiving."

Een woordvoerder van Vattenfall, voorheen Nuon, had geen cijfers paraat over het eerste half jaar.