De dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen zijn in juni iets verbeterd, schrijft financieel dienstverlener Aon woensdag in haar Pensioenthermometer. De gemiddelde dekkingsgraad, die laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, steeg afgelopen maand van 92 naar 93 procent.

De gemiddelde beleidsdekkingsraad, die kijkt naar de gemiddelde dekkingsgraden van pensioenfondsen over de afgelopen twaalf maanden, ligt eind juni op 96 procent. Deze indicator is belangrijk, want op basis hiervan wordt aan het einde van het jaar bepaald of een pensioenfonds gekort wordt.

Met de beleidsdekkingsgraad van 96 procent lijken Nederlandse pensioenfondsen veilig, omdat het getal nog boven de grens van 90 procent ligt: de kortingsgrens. Dit geeft volgens Aon echter een vertekend beeld. "Hun beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden dalen doordat de hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis vervangen gaan worden door de lagere dekkingsgraden van tijdens deze crisis", aldus de financieel dienstverlener.

Daarmee zouden de pensioenkortingen dus nog helemaal niet uit beeld zijn, ondanks een mogelijk akkoord over de invulling van een nieuw pensioenstelsel. Aon schrijft dat er "toch een kans is dat er beperkte kortingen doorgevoerd gaan worden aan het eind van dit jaar".