Boekingsplatform Booking.com mag de merknaam toch registreren als officieel handelsmerk, oordeelde het hooggerechtshof van de Verenigde Staten dinsdag. Hiermee is het eerdere, negatieve oordeel van het Amerikaanse Patent and Trademark Office van tafel.

Volgens de eerdere uitspraak zou Booking.com een te algemene naam zijn om bescherming aan te verlenen.

Het hooggerechtshof gaat hier tegenin omdat consumenten wel degelijk zouden kunnen onderscheiden dat de naam bij een specifiek bedrijf hoort. "Omdat 'Booking.com' geen algemene naam is voor consumenten, is de naam niet algemeen", aldus rechter Ruth Bader Ginsburg.

Volgens Amerikaanse wetgeving kan een naam alleen worden vastgelegd als deze duidelijk te onderscheiden valt van andere producten die ook op de markt zijn. 'Algemene' woorden die naar een hele categorie van producten of diensten verwijzen - zoals bijvoorbeeld 'auto' of 'boekingsplatform' - vallen hier niet onder. Hier ging in feite de discussie bij Booking.com over, omdat de naam lijkt op de omschrijving van de dienst in het algemeen.

De naam Booking.com wordt sinds 2006 wereldwijd gebruikt door het bedrijf. In 2011 en 2012 vroegen de ondernemers een naamregistratie aan, maar die aanvragen werden in 2016 afgewezen.