Om Nederland ook in 2030 mobiel te laten zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw onderzoek over mobiliteitsbeleid dat dinsdag is verschenen. Zo is de drukte in de spits op de weg goed tegen te gaan door het invoeren van een spitsheffing.

Een spitsheffing werkt in de visie van de planbureaus beter dan een vlakke kilometerheffing. "Beprijzing kan een efficiëntere manier zijn om schaarse capaciteit te verdelen dan wachttijd (in de file staan)", aldus het rapport (pdf). Hoe beter de heffing is gedifferentieerd naar tijd en locatie, hoe meer invloed deze heeft op de drukte en hoe meer de maatschappij ervan profiteert.

Door een heffing wordt reizen per auto duurder en dus nadeliger voor de forens en de werkgever. Bij een spitsheffing wordt de reistijd echter verkort in de spits, wat bij een kilometerheffing niet zal zijn. De planbureaus stellen dan ook dat een vlakke kilometerheffing vooral een manier is om autogebruik te ontmoedigen en niet zozeer om piekdrukte te voorkomen.

Andere adviezen van het CPB en het PBL zijn onder meer het aanpassen van de OV-studentenkaart, omdat in de spits een vijfde van de reizigers per trein een student is. "Doordat studenten met een reisproduct vrij kunnen reizen, worden zij op dit moment niet (financieel) geprikkeld om buiten de spits met het openbaar vervoer te reizen als dat mogelijk zou zijn", aldus het onderzoek.

Ook zou de overheid meer moeten inzetten op het bundelen van wonen en werken. Daar valt volgens de planbureaus de meeste mobiliteitswinst te behalen, al is dit wel iets voor de langere termijn. "Als door bundeling van woon- en werklocaties meer banen op korte afstand liggen, betekent dat dat er per auto, fiets en openbaar vervoer meer banen bereikt kunnen worden binnen hetzelfde budget van tijd, geld en moeite."

Sector niet blij met voorstellen

Het plan kan niet op het enthousiasme van de Mobiliteitsalliantie rekenen. Bij dit samenwerkingsverband zijn niet brancheverenigingen BOVAG en RAI aangesloten, maar ook vervoersbedrijven als GVB en RET en de fietsersbond.

“Deze maatregelen hebben onvoldoende draagvlak, omdat automobilisten meer gaan betalen voor het gebruik van de auto. Wij pleiten daarom voor een zogenaamde basisheffing waarbij de bestaande autobelastingen (MRB en BPM) worden omgezet in één vast tarief gedurende de dag. Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt in de prijs op basis van de kenmerken van het voertuig, zoals uitstoot van CO2. Met deze variant neemt het verkeer naar schatting 10 procent af, gaat de uitstoot van emissies omlaag en betaalt de automobilist per saldo niet meer”, aldus vice-voorzitter Steven van Eijck.