Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 68 miljard euro, blijkt uit een eerste raming van het kabinet. Daarmee zorgen de coronamaatregelen voor een fikse bijstelling ten opzichte van het eerder verwachte overschot.

Tijdens Prinsjesdag was de verwachting nog dat er in 2020 een overschot van zo'n 2 miljard zou worden behaald.

De overheidsschuld loopt verder op tot 63,1 procent van het bbp (491 miljard euro). Dit staat in een raming die minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Premier Mark Rutte reageerde vrijdagmiddag op de raming en sprak van een tekort van astronomische omvang. "Dit komt door aangeboden steunpakketten. Die hebben we kunnen uitdelen doordat we de laatste jaren appeltje voor de dorst hebben opgebouwd."

In april rekende Hoekstra in de Voorjaarsnota nog op een tekort van 92 miljard euro. Deze afwijking valt vooral toe te schrijven aan belastinguitstel. Veel burgers en bedrijven kregen vanwege de coronacrisis uitstel van belastingbetaling. Zij moeten dit volgend jaar over boekjaar 2020 alsnog betalen.