De kinderopvangsector heeft momenteel last van personeelstekorten die naar verwachting nog tot september zullen aanhouden. Daarna denkt een groot deel van de organisaties echter dat de vraag zal afnemen en er dus meer evenwicht ontstaat. Beide zaken hebben met de coronacrisis te maken, blijkt uit onderzoek van Kinderopvang Werkt onder 333 organisaties.

Kinderopvang Werkt bestaat uit een samenwerking van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Al voor de coronacrisis bestond er een personeelstekort in de sector, maar de uitbraak van COVID-19 heeft het tekort vergroot. Zo blijven sommige personeelsleden thuis omdat ze in de risicogroep zitten, en is ook de vraag naar opvang groter omdat vakanties korter dan gewoonlijk zijn of niet doorgaan. De verwachting is dat dit probleem in de maanden juli en augustus doorzet.

De komende twaalf maanden verwacht 42 procent een afname van de vraag. Voor de sector zal dat ertoe leiden dat er meer evenwicht komt. "De tijd van groei en grote tekorten lijkt voorbij", aldus de koepelorganisatie.

"Minder vraag betekent voor een deel van de organisaties dat het makkelijker wordt om al lang openstaande vacatures te vervullen. Sommigen geven aan dat ze eindelijk wat 'lucht' hebben en dat ze voor het eerst in lange tijd weer sollicitanten krijgen."