De economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie is de afgelopen vijf jaar groter geworden in plaats van kleiner. Uit een rapport van Eurostat over de zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen, blijkt maandag dat de lidstaten op het gebied van gendergelijkheid achteruit zijn gegaan.

De duurzame doelstellingen, of Sustainable Development Goals (SDG), worden weergegeven op een lijst met zestien punten waarop de Unie het leven voor haar inwoners eerlijker en beter wil maken. Er staat bijvoorbeeld op dat de armoede teruggedrongen moet worden en dat iedereen fatsoenlijk onderwijs moet krijgen.

Op de meeste punten heeft de Europese Unie gematigde vooruitgang geboekt, zegt het statistiekbureau. Op het gebied van het streven naar rechtvaardigheid en vrede, het bestrijden van armoede en het bevorderen van gezondheid en welzijn scoort de unie het best.

Maar de klimaatdoelstellingen zijn niet dichterbij gekomen en die voor genderongelijkheid zijn zelfs verder uit zicht geraakt. Volgens Eurostat is het pijnpunt vooral dat vrouwen gemiddeld minder zijn gaan werken, doordat ze meer tijd kwijt zijn aan zorgtaken.