Het FNV-ledenparlement heeft vrijdag toch niet gestemd over de uitwerking van het pensioenakkoord, laat de vakbond weten in een persbericht. Het belangrijkste orgaan van de vakbond zou er 's ochtends over stemmen, maar dat kon niet doorgaan doordat te weinig leden waren ingelogd. De stemming is met twee weken uitgesteld.

FNV-voorzitter Han Busker benadrukt in een verklaring dat de invulling niet is weggestemd. "Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen", aldus de vakbondsvoorzitter.

Daarom is de vergadering van vrijdag niet gebruikt om te stemmen, maar om vragen van parlementsleden over de invulling van het pensioenakkoord te beantwoorden, schrijft FNV. De stemming over de invulling van het pensioenakkoord is met twee weken uitgesteld tot zaterdag 4 juli. Dan hoopt de vakbond alsnog tot een besluit te komen.

Voor minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is instemming van FNV de laatste horde die hij moet nemen om de uitwerking van het pensioenakkoord door de ministerraad te loodsen. Daarna zullen de Tweede en Eerste Kamer zich erover buigen.

Koolmees: 'Ik ben teleurgesteld'

Voor Koolmees is deze uitkomst een domper. "Ik was heel hoopvol, want we hadden een mooi akkoord gesloten", zegt de bewindsman in een toelichting. Vorige week leken de betrokken partijen (inclusief de vakbonden) in te stemmen na dagen van intensief overleg tussen werknemers, werkgevers en kabinet.

Koolmees had gehoopt het pensioenakkoord voor de zomer door beide Kamers te kunnen loodsen, maar dat lijkt met het uitstel ver weg. Op 3 juli begint de zomervakantie voor het parlement.

Koolmees: "Ik vind het heel vervelend en ik ben teleurgesteld, maar het is niet anders."

De afspraken die er nu liggen, worden wat Koolmees betreft niet meer aangepast. "Er ligt nu een totaalpakket op tafel. Dat biedt geen ruimte voor onderhandelingen."

Pensioendossier kent een lange en moeizame weg

Het pensioendossier kent een lange en moeizame weg. In eerste instantie sloten de werkgevers, werknemers en het kabinet een jaar geleden een akkoord op hoofdlijnen. Dit gebeurde pas na tien jaar - met tussenpozen - onderhandelen.

Het stokte weer bij de uitwerking van dat akkoord. Tot vorige week, toen de betrokken partijen bekendmaakten dat er een doorbraak bereikt was. Omdat de achterbannen nog moesten worden geraadpleegd, werden nog geen details bekendgemaakt.

Die zijn er nu dus nog steeds niet, maar de hoofdlijnen zijn wel bekendgemaakt. Zo stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Deze afspraak werd vorig jaar al gemaakt.

Verder is afgesproken dat pensioenen minder zeker worden. Strenge rekenregels kunnen dan overboord worden gegooid, waardoor pensioenkortingen minder snel van toepassing zullen zijn.

Groot obstakel is situatie voor 35-plussers

Een groot obstakel is de compensatie voor werknemers van 35 jaar en ouder bij de overgang naar een nieuw stelsel. Nu betalen alle deelnemers in hetzelfde pensioenfonds evenveel premie. Dat lijkt op het eerste gezicht eerlijk, maar is het inmiddels niet meer.

De pensioeninleg van jongeren rendeert namelijk langer dan die van oudere deelnemers. Dat is geen probleem als iemand zijn hele leven bij dezelfde werkgever voor zijn pensioen spaart, maar de tijden op de arbeidsmarkt zijn veranderd. Werknemers veranderen vaker van baan of worden later in hun carrière zzp'er.

Deze vorm van pensioensparen, de zogenoemde doorsneesystematiek, wordt daarom afgeschaft. De 35-plussers moeten dan wel worden gecompenseerd, omdat ze relatief te veel pensioen hebben ingelegd.

Veel fondsen hoeven volgend jaar geen pensioenen te verlagen

Voor de korte termijn is afgesproken dat veel pensioenfondsen vanwege "de zeer uitzonderlijke economische situatie" volgend jaar geen pensioenen hoeven te verlagen.

Dit betekent in de praktijk dat pensioenen volgend jaar niet hoeven te korten als hun zogenoemde dekkingsgraad boven de 90 procent ligt. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een fonds en alle aanspraken op pensioenen. Bij 100 procent is er precies genoeg geld in kas om aan de pensioenverplichtingen te voldoen.

Deze versoepeling betekent niet dat alle kortingen van de baan zijn. Daarvoor is de financiële situatie van sommige fondsen nog steeds te slecht. Uiteindelijk wordt naar de situatie op de laatste dag van het jaar gekeken om te bepalen of de pensioenen gekort moeten worden, gelijk kunnen blijven of kunnen meestijgen met de prijzen (indexatie).