Nu er weer een periode van droogte en hoge temperaturen aankomt, houden boeren hun hart vast. Beregenen waar dat mag en er het beste van hopen, is volgens voorzitter akkerbouw van LTO Nederland Jaap van Wenum het devies

Vorige maand ging er weer een weerrecord aan: het neerslagtekort in Nederland overtrof het grootste ooit gemeten, zelfs in recordjaar 1976 was het in het voorjaar niet zo droog. Desastreus voor de akkerbouw, die hele percelen verloren ziet gaan.

Afgelopen week heeft het dan eindelijk flink geregend, maar veel soelaas heeft dat niet geboden, zegt de voorman van LTO Nederland. "Het verschilt van regio tot regio, maar over het algemeen is het water snel weggezakt. Vooral in Zuidwest-Nederland is de situatie slecht, daar konden boeren enkele honderden hectaren aan uien weggooien."

Voorspellen is altijd moeilijk, maar de sector houdt in ieder geval rekening met weer een droge zomer. Met name na het droogterecord van 2018 is een knop omgegaan en zijn boeren massaal gaan investeren in beregeningsapparatuur, weet Van Wenum.

"Vroeger was het idee dat het erbij hoorde als je een keer een droge zomer had. Maar na twee droge jaren achter elkaar zagen veel boeren de financiering van hun bedrijf in gevaar komen. Wie nu beregeningsapparatuur wil kopen, komt op een wachtlijst tot het eind van het jaar."

Verzilten zoetwaterreservoir is desastreus

De ene regio springt er beter uit dan de andere, maar op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden is de situatie volgens de LTO-voorzitter het meest nijpend. "Daar ligt het Volkerak als een enorm zoetwaterreservoir. Maar nu zijn er plannen om het meer te verzilten, dat is desastreus voor de sector."

Van Wenum pleit voor wat hij noemt een Deltaplan voor de zoetwatervoorziening. Een buizensysteem kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat akkerbouwers meer rivierwater kunnen gebruiken. "We hebben in Nederland een unieke situatie met grote rivieren die water aanvoeren, maar het grootste gedeelte gaat rechtstreeks de Noordzee in."

Minister Carola Schouten van Landbouw komt binnenkort op uitnodiging van LTO Nederland poolshoogte nemen bij het Volkerak.