Het risico op armoede na een echtscheiding is voor zowel mannen als vrouwen de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks die terugval komen uit de vrijdag gepubliceerde resultaten twee risicogroepen naar voren: economisch onzelfstandige vrouwen en jonge alleenstaande mannen zonder kinderen.

Volgens het CBS zijn alleenstaande mannen zonder kinderen doorgaans jonger en hebben daardoor een lager inkomen. Een deel van deze groep is zelfs nog op zoek naar hun eerste baan. Hierdoor is het armoederisico voor alleenstaande mannen zonder kinderen 9 procent hoger ten opzichte van oudere mannen met een arbeidsverleden.

Economisch onzelfstandige vrouwen zijn de andere groep met een verhoogd armoederisico. Na een scheiding dreigt voor 38 procent van hen een huishoudensinkomen van onder de lage-inkomensgrens. Daarentegen loopt slechts 4 procent van economisch zelfstandige vrouwen na een scheiding het risico op armoede.

In algemene zin loopt het risico op armoede na een echtscheiding voor zowel mannen als vrouwen zoals gezegd terug. Waar het armoederisico voor vrouwen na een echtscheiding in 2012 nog 25 procent was, stond dat percentage in 2017 op 17 procent. Bij mannen liep het armoederisico in die periode terug van 9 naar 7 procent.

Aan het CBS-onderzoek naar de financiële gevolgen van een scheiding in de periode tussen 2012 en 2017 deden jaarlijks 55.000 mensen mee.