Met het huidige kabinetsbeleid neemt het aantal Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een kwart toe, blijkt donderdag uit een onderzoek naar armoede van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Planbureau (CPB). De planbureaus verwachten dat het aandeel groeit van 5,3 procent naar 6,8 procent van de bevolking.

Volgens het SCP ligt de armoedegrens dit jaar op 1.227 euro netto per maand voor een alleenstaande. Voor huishoudens met meer personen gelden hogere bedragen.

Het huidige kabinetsbeleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat het aantal mensen in armoede juist afneemt, maar vanaf 2021 zal onveranderd beleid volgens de planbureaus juist tot een stijging leiden. Dat komt voornamelijk door de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering, waardoor een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens komt.

De stapsgewijze verlaging van de bijstandsuitkering werd in 2011 door het kabinet ingevoerd, om het voor mensen aantrekkelijker te maken om te gaan werken.

Tot en met 2035 wordt de bijstand jaarlijks verlaagd. Als dit beleid vanaf volgend jaar wordt teruggedraaid, dan neemt voor bijstandsgerechtigden de kans op armoede met bijna de helft af.

Coronacrisis niet meegenomen in onderzoek

De economische effecten van de coronacrisis zijn niet in het onderzoek verwerkt, omdat het nu nog niet mogelijk is om de langetermijngevolgen in te schatten.

In totaal analyseerden de planbureaus veertig beleidsopties die de groei van de armoede moeten tegengaan. Na 2021 kan armoede worden bestreden door bijvoorbeeld de arbeidskorting voor lage inkomens te verhogen of op de lange termijn structureel te investeren in opleiding, gezondheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De planbureaus hebben het onderzoek naar armoede opgesteld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Het onderzoek moet politieke partijen helpen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's.