Als de biodiversiteit afneemt, brengt dat ook de economie in gevaar, concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag in een gezamenlijk onderzoek. Bij het verdwijnen van soorten zoals bijen, die veel voedselgewassen bestuiven, zou zo'n 510 miljard euro van Nederlandse financiële instellingen in gevaar komen.

Dit bedrag hebben onze banken, verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd aan investeringen uitstaan bij bedrijven die in hoge of zeer hoge mate afhankelijk zijn van zogenoemde "ecosysteemdiensten" zoals bestuiving. Zulke diensten worden door de onderzoekers omschreven als "baten die de natuur levert aan de samenleving en de economie".

"De komende decennia dreigen wereldwijd een half tot één miljoen plant- en diersoorten uit te sterven als gevolg van veranderend land- en zeegebruik, overexploitatie van ecosystemen, klimaatverandering, vervuiling en invasieve soorten", schrijven de onderzoekers.

Reputatieschade en veranderend overheidsbeleid

Nederlandse financiële instellingen hebben 97 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven die een grote negatieve impact hebben op de biodiversiteit. Dat brengt volgens de onderzoekers een risico van reputatieschade met zich mee. De voorkeuren van consumenten veranderen daarbij ook, wat bedrijven in de kaart speelt die duurzamer handelen.

Veranderend overheidsbeleid kan er daarnaast voor zorgen dat de bedrijven waar financiële instellingen hun geld in hebben zitten, gedwongen worden om te verduurzamen. Dat kost geld, en betekent dat de winst omlaaggaat. Het kan dus lonen om als financiële instelling bedrijven met een grote ecologische voetafdruk te vermijden, stellen de onderzoekers.

"Biodiversiteit draagt bij aan de beperking van klimaatverandering, maar wordt er tegelijkertijd negatief door beïnvloed", staat in het onderzoek. De aarde kan dus versneld opwarmen door biodiversiteitsverlies, wat investeringen in bedrijven die het klimaat schaden ook tot een risico maken.

Het is volgens DNB en PBL van belang voor financiële instellingen om de risico's van biodiversiteitsverlies in kaart te brengen en klimaatrisico's mee te nemen in hun beleid.