Mensen met hoge schulden komen door de coronacrisis verder in de problemen, en om die reden wil het kabinet deze groep tijdelijk langer uitstel van betaling geven. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark wil mensen met problematische schulden een zogenoemde noodstop bieden, mits ze zich melden bij de schuldhulpverlening van hun gemeente.

De noodstop biedt mensen met problematische schulden de mogelijkheid om vier maanden uitstel van betaling te vragen, met als voorwaarde de aanmelding bij de schuldhulpverlening. Als de gemeente vervolgens besluit dat er inderdaad hulp nodig is, en als die wordt opgestart, dan kan het uitstel nog eens met acht maanden worden verlengd.

"De adempauze voorkomt dat mensen, die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in de problemen komen door verhogingen of boetes", stelt de Rijksoverheid in een persbericht.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maakt al sinds dit voorjaar gebruik van een dergelijke noodstopprocedure. Van Ark wil nu kijken of zo'n procedure ook bij andere overheidsorganisaties kan worden ingezet.

Komende weken overlegt het kabinet met partijen die schulden en armoede helpen bestrijden om de maatregelen verder uit te werken. Er wordt extra nadruk gelegd op groepen met een hoger risico op schulden tijdens de coronacrisis, zoals zelfstandig ondernemers, jongeren, en werknemers met een flexibel contract.

De staatssecretaris roept mensen met schulden op om niet af te wachten. "Trek tijdig aan de bel, voorkom dat de problemen je boven het hoofd groeien en een oplossing uit het zicht raakt. Bel met de bank als je de hypotheek tijdelijk niet kunt betalen. Of neem contact op met de schuldhulpverlening in je gemeente voor advies en ondersteuning." Ook roept ze schuldeisers op om waar nodig coulant te zijn, en het gesprek aan te gaan.