Hoewel veel Nederlanders nog maar weinig merken van de financiële impact van de coronacrisis, maken jongeren tot 35 jaar zich meer dan gemiddeld zorgen over baanbehoud, hun inkomen en het opmaken van hun spaargeld. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maandag op basis van een enquête.

Het gaat daarbij om een representatieve steekproef onder duizend Nederlanders.

Ten opzichte van de Nibud-peiling van twee maanden geleden, maakt een vergelijkbaar deel van de huishoudens melding van een gedaald inkomen. Het gaat om een vijfde van de ondervraagden. Vooral mensen tot 35 laten weten dat hun inkomen is afgenomen.

Het Nibud signaleert dat huishoudens zich gemiddeld minder zorgen maken over hun financiële situatie dan twee maanden geleden. "De eerste schrik is weg, maar dat betekent zeker niet dat we achterover kunnen leunen", aldus directeur Arjan Vliegenthart.

Dat mensen geneigd zijn om te denken dat de gevolgen zullen meevallen, blijkt onder meer uit het aandeel huishoudens dat in de komende maanden een inkomensdaling verwacht. In april verwachtte 21 procent dit nog, maar inmiddels is het aandeel afgenomen tot 12 procent. Ook vrezen minder mensen dat ze door de crisis hun spaargeld moeten opmaken. Op dat vlak is een daling van 28 naar 21 procent te zien.

'Recessie is op komst'

"Alle experts zeggen dat we aan de vooravond van een recessie staan. Lang niet iedereen merkt dat al, maar juist nu moet er met meer kracht en creativiteit gedacht worden over structurele maatregelen om bijvoorbeeld de aankomende schuldengolf op te lossen", stelt de Nibud-directeur.

De noodmaatregelen lijken te werken, waardoor mensen zich minder zorgen maken. Maar de onderliggende problemen blijven bestaan, benadrukt Vliegenthart. "De vraag is nu wat mensen op de lange termijn kunnen verwachten."

Volgens hem is het logisch dat jongeren zich al wel meer zorgen maken. "Jongeren hebben doorgaans een kleinere buffer en zitten vaker in onzekere arbeidscontracten. Voor hen staat het leven dat ze kennen vaker stil."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.