Het kabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt met vakbonden en werkgevers over de invulling van het pensioenakkoord. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag. De betrokken partijen moeten de uitwerking nog wel aan hun achterban voorleggen.

Met de uitwerking komt er een eind aan tien jaar aan onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Vorig jaar rond deze tijd werd het pensioenakkoord al gepresenteerd, maar daarin waren slechts de grote lijnen afgesproken.

"Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt", schrijven de onderhandelaars in een gezamenlijke verklaring. Zo worden de pensioenen direct aan de financiële markten verbonden. Hiermee kan de oudedagvoorziening in goede tijden makkelijk meeveren, maar ook sneller omlaag gaan als het slechter gaat. Met de flexibilisering komt er een eind aan het gebruik van dekkingsgraden en de rekenrente.

Daarnaast wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden in 2020 en 2021, en stijgt deze vervolgens in stappen naar 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Ook komen er regelingen voor mensen met zware beroepen en zzp'ers. Voor de zware beroepen geldt onder meer dat de fiscale heffing, die van kracht wordt als er eerder gestopt wordt met werken, geschrapt wordt. Voor zelfstandigen komt een niet verplichte regeling die het aantrekkelijk moet maken om voor een pensioen te sparen.

Meeste pensioenfondsen hoeven dit jaar niet te korten

Verder zijn de partijen het eens geworden over het uitstellen van de meeste pensioenkortingen dit jaar, vanwege de "uitzonderlijke economische situatie". Door de coronacrisis zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen ingestort. Dat betekent dat de fondsen inmiddels minder geld in kas hebben dan dat ze aan verplichtingen hebben.

De partijen hebben vrijdag afgesproken dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90 procent op 31 december van dit jaar de pensioenen niet hoeven te verlagen. Momenteel ligt de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen rond de grens van 90 procent.

CNV en FNV leggen uitwerking komende dagen voor aan leden

Vakbonden CNV en FNV zullen de uitwerking in de komende dagen voorleggen aan hun achterban. Eerstgenoemde legt het akkoord hoogstwaarschijnlijk maandag voor aan een vertegenwoordiging van de leden en dinsdag wil FNV het voorleggen aan haar hoogste orgaan: het ledenparlement.

Als de vakbonden groen licht krijgen, hoopt het kabinet de uitwerking vrijdag aan de ministerraad voor te leggen, waarna het door de Tweede- en Eerste Kamer moet. Het kabinet heeft daar wel steun nodig van andere partijen. GroenLinks en PvdA gaven vorig jaar al aan voor het pensioenakkoord te zijn, maar hebben nog niet gereageerd op de invulling.