DEN HAAG - Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken wil dat bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar, die zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht, met behoud van uitkering gaan werken in de voor- en naschoolse kinderopvang die scholen moeten gaan aanbieden.

De gemeenten mogen de ouders een bonus aanbieden op hun uitkering en ook scholing. De bijstandsmoeders kunnen eventueel hun eigen kinderen meenemen naar de school.

Van Hoof heeft zijn plan zondag in De Telegraaf ontvouwd. Het sluit aan bij het voorstel van VVD-aanvoerder Van Aartsen om scholen te verplichten tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds kinderopvang te bieden als de ouders dat willen. Het kabinet heeft daar vrijdag mee ingestemd. Maandag stuurt het een brief naar de Tweede Kamer.

Positieve reacties

Van Hoof heeft zijn plan besproken met de vrouwenorganisaties van de grote politieke partijen en daarbij "van links tot rechts" positieve reacties gekregen. Hij gaat nu met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen.

Volgens een woordverder van Van Hoof zijn er op dit moment circa 90.000 bijstandsmoeders vrijgesteld van sollicitatieplicht omdat ze kinderen onder de vijf jaar hebben.

Uitleg geven

Tweede-Kamerlid Gerkens van de SP noemt het plan van Van Hoof in een reactie "een slecht idee". Ze wil de staatssecretaris dinsdag naar de Kamer roepen om uitleg te geven. Volgens Gerkens zijn moeders van jonge kinderen niet voor niets vrijgesteld van sollicitatieplicht. Bovendien moet volgens haar de kinderopvang door gekwalificeerd personeel gebeuren.