Het aantal huizenkopers onder de 35 jaar is de afgelopen drie maanden sterk gestegen, meldt De Hypotheker donderdag. Ondanks de coronacrisis was er van maart tot en met mei onder deze groep een toename van 40 procent te zien in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel de hypotheekbemiddelaar geen absolute getallen wil noemen, gaat het volgens de woordvoerder om een toename van "een aantal duizend" jonge kopers. "Bijna een op de drie hypotheekaanvragen wordt gedaan door huizenkopers tot 35 jaar", meldt de Hypotheker. De bemiddelaar heeft zo'n 12 procent van de totale markt in handen.

In maart is in vrijwel elk jaar wel een stijging van de verkopen te zien, maar de toename is volgens de Hypotheker in dit jaar echt uitzonderlijk. "Er is sprake van een hausse aan hypotheekaanvragen waardoor de stijging dit jaar fors hoger is in vergelijking met eerdere periodes."

Redenen voor mensen onder de 35 om juist nu te kopen zijn volgens de bemiddelaar de dreigende verhoging van de historisch lage hypotheekrente en het toegenomen woningaanbod. Want hoewel de woningmarkt nog altijd krap is, nam het aanbod het afgelopen halfjaar in de vier grootste Nederlandse steden met bijna 10 procent toe.

Ook zou juist het onzekere toekomstbeeld een reden zijn voor starters om nu een woning aan te schaffen. "De onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis is voor veel jonge huizenkopers reden juist nu een hypotheek af te sluiten", stelt de Hypotheker.